Servicii profesionale de evidență contabilă

Pachet standard:

» Preluarea documentelor primare
» Înregistrarea documentelor primare pe articole contabile
» Întocmirea balanței lunare de verificare
» Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare
» Întocmirea declarațiilor fiscale obligatorii, transmiterea acestora către Client pentru validare și apoi depunerea acestora la Administrațiile Financiare în termenele prevazute de lege online
» Întocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare semestriale, anuale, pentru clienții cu contract
» Întocmirea în numele clientului a Ordinelor de Plată privind impozitul și contribuțiile datorate către Bugetul de Stat și către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
» Consultanță privind legislația financiar-contabilă, legată de obiectul de activitate
» Informarea lunară a conducerii societății despre rezultatele financiar-contabile
» Întocmirea de rapoarte tip, solicitate suplimentar de către management
» Preluarea documentelor primare de la sediul clientului