Servicii pentru PFA

Servicii standard incluse în abonamentul de bază (PFA):

» Preluarea documentelor de contabilitate din anul curent la semnarea contractului
» Înregistrarea facturilor de furnizori în programul de contabilitate
» Înregistrarea facturilor de clienți în programul de contabilitate
» Înregistrarea bonurilor fiscale și a altor documente justificative în programul de contabilitate
» Întocmirea declarațiilor fiscale obligatorii, transmiterea acestora către Clientul final pentru validare și apoi depunerea acestora la Administrațiile Financiare în termenele prevăzute de lege
» Completarea și gestionarea Registrului Jurnal de Încasări și Plați și a Registrului Inventar
» Întocmirea în numele clientului a Ordinelor de Plată privind impozitul și contribuțiile datorate către Bugetul de Stat și către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat