Servicii de salarizare și administrare personal

» Preluarea pontajelor pentru întocmirea ștatului de salarii
» Întocmirea și depunerea ștatelor de salarii
» Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plată aferente salariilor
» Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor aferente salariilor
» Întocmirea și înregistrarea contractelor de munca la ITM
» Întocmirea și înregistrarea actelor adiționale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM
» Completarea registrului general de evidența a salariaților

Depunerea declarațiilor se realizează exclusiv online, începând cu data de 1 iulie 2011, prin utilizarea unui certificat digital.