Ordinul președintelui ANAF nr. 1.382/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.382/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017, introduce un nou model al Formularului 010 Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, completat la secțiunea Alte date privind contribuabilul cu o rubrică referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, ANAF a extins Declarația 010 și cu o anexă în care sunt cuprinse datele de identificare a persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității, potrivit legii amintite.

Astfel, conform actului normativ citat, contribuabilii vor completa anexa, printre altele, cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice / numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității; data încheierii acestuia (cu precizări privind data începerii, respectiv data de sfârșit a contractului), precum și numărul autorizației emise de CECCAR, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

Modificările menționate mai sus au la bază, așa cum am precizat într-un articol publicat de CECCAR Business Magazine la momentul lansării proiectului de act normativ în dezbatere publică, solicitarea Direcției generale de informații fiscale din cadrul ANAF cu privire la introducerea acestor date în Formularul 010, având în vedere faptul că la nivelul instituției nu sunt disponibile informații referitoare la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate. Potrivit ANAF, lipsa acestor informații conduce la un blocaj al procedurii de înregistrare în scopuri de TVA.

În strânsă legătură cu completările aduse Declarației 010, ANAF a modificat și Formularul 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Declarația 098 conține acum o rubrică cu informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, formularul amintit a fost extins și cu o anexă ce conține aceleași date redate mai sus în cazul Declarației 010. Actul normativ prin care este modificată Declarația 098 este Ordinul președintelui ANAF nr. 1.381/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017.