Inființări firme și consultanță începere afacere

Servicii pentru înființarea societății:

» Obținerea dovezii privind disponibilitatea și rezervarea societății (opțional)
» Conceperea și redactarea actului constitutiv
» Conceperea și redactarea contractului de comodat / închiriere (opțional)
» Constituirea dosarului pentru depunerea acestuia la Registrul Comerțului
» Consultanță legată de vectorul fiscal

Consultanță privind începerea activității:

» Înregistrare în scopuri de TVA (Registrul Operatorilor Intracomunitari)
» Consultanță privind contabilitatea primară și de gestiune specifică domeniului de activitate